Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế

  -  

Quan hệ quốc tế là xúc tiến qua biên cương tổ quốc thân những cửa hàng quan hệ nam nữ thế giới, câu chữ bài 1 để giúp chúng ta nắm vững rộng về bộ môn này. Mời chúng ta tsi mê khảo!
Bạn đang xem: Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế

*

NHẬP. MÔNQUAN HỆ QUỐC TẾ Khoa Quan hệ quốc tế Trường Đại học KHXH&NV 1 BÀI 1: BÀI MTại ĐẦU1. KHÁI NIỆM VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÔN QHQT 1.1. Khái niệm Quan hệ thế giới 1.2. Vì sao buộc phải nghiên cứu QHQT 1.3. Sự có mặt cùng cách tân và phát triển môn QHQT2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁPhường NGHIÊN CỨU QHQT3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT QHQT CHỦ YẾU 2 1. Khái niệm cùng thừa trình…1.1. Khái niệm QHQT (International Relations) QHQT là liên can qua biên cương non sông giữa các đơn vị QHQT Chủ thể Tương tác Chủ thể QHQT QHQT Biên giới 3 1. Khái niệm và quá trình…1.2. Vì sao đề nghị nghiên cứu và phân tích QHQT? – QHQT là môi trường bỏ ra pân hận đất nước cùng nhỏ fan – QHQT là nơi tiềm ẩn phần nhiều công dụng cơ phiên bản của non sông và con bạn – QHQT là chuyển động tính năng của quốc gia cùng bé bạn. 4 1. Khái niệm cùng quá trình…1.3. Sự sinh ra với trở nên tân tiến môn QHQT Trước nạm kỷ XX Sau Thế chiến I Sau Thế chiến II Sau Chiến tranh con Lạnh Tại cả nước 5 1. Khái niệm và quá trình… Trước gắng kỷ XX Chủ nghĩa Hiện thực Chủ nghĩa Tự vày – Thucydides – Fransisco de Victoria – Nicollo Machiavelli – Hugo Grotius – Thomas Hobbes – Immanuel Kant – America de Vatteli – … – Carl von Clausewitz – … 6 1.

Xem thêm: Siêu Vòng 3 Kim Bị Tung Ảnh Khoả Thân, Kim Siêu Vòng 3 Bị Tung Ảnh Khỏa ThânXem thêm: Quan Hệ Nguy Hiểm Phim - Mối Quan Hệ Nguy Hiểm: Giá Cảnh Nóng Mạnh Hơn

Khái niệm với quá trình… – Thucydides (471-401 tr CN)với tác phđộ ẩm Lịch sử chiến tranhPeloponnese – Nicollo Machiavelli (1469-1527)với tác phẩm “The Prince Chủ nghĩa Hiện thực 7 1. Khái niệm và thừa trình…– Thomas Hobbes (1588-1679) và tác phđộ ẩm Leviathan– America de Vatteli(1714-1767)– Carl von Clausewitz(1780-1831)cùng tác phđộ ẩm “On War” 8 1. Khái niệm cùng quá trình…Fransisteo de Victoria (1480-1546) Hugo Grotius (1583-1645) Immanuel Kant (1724-1804) 9 1. Khái niệm với thừa trình… Sau Thế chiến I – Phát triển mạnh khỏe – Xu phía độc lập hơn của môn QHQT – Đào sinh sản QHQT được bắt đầu (Aberystwyth 1919) - Sự nổi lên của Chủ nghĩa Lý tưởng (Woodrow Wilson với Hội Quốc liên, những nhà trình bày khác...) 10 1. Khái niệm cùng thừa trình… Sau Thế chiến II – Sự nổi lên của Chủ nghĩa Hiện thực – (Carr, Morgenthau, Waltz,...) – Sự cách tân và phát triển của Chủ nghĩa Tự bởi vì – (Joseph Nye, Robert Keohan,…) – Các Xu thế trình bày QHQT không giống – (CN Hành vi, CN Lý trí, Lý ttiết Hệ thống thế giới, Lý tngày tiết Phê phán, công nhân Vị phái nữ, công nhân Hậu hiện đại…) 11 1. Khái niệm với quá trình… Sau Chiến tnhóc Lạnh – Tiếp tục được bổ sung cập nhật bằng các giải thích new (Chủ nghĩa Kiến sinh sản, Chủ nghĩa Vị chị em, Chính trị học viên thái, Quản trị trái đất,…) – Nghiên cứu vớt cùng huấn luyện và đào tạo thịnh hành mọi chũm giới Ở VN – Tình hình nghiên cứu – Tình hình huấn luyện và giảng dạy 12 BÀI MỞ ĐẦU2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁPhường NGHIÊN CỨU QHQT 2.1. Đối tượng và phạm vi môn học tập • Đối tượng • Phạm vi • Cấu trúc môn học 2.2. Pmùi hương pháp phân tích QHQT 13 2. Đối tượng cùng phương thơm pháp Đối tượng Yếu tố bên trong Động cơ Hành vi Kết quả Yếu tố bên ngoài 14 2. Đối tượng và phương thơm pháp Phạm vi môn học tập Về đơn vị quan hệ giới tính – Quốc gia Quốc gia Chủ thể phi tổ quốc Về nghành nghề dịch vụ quan hệ – Chính trị Đa nghành nghề (CT, KT, VH, XH) Về sự việc phân tích – Vấn đề chủ yếu trị Đa dạng (vụ việc liên quan) 15 2. Đối tượng và phương pháp Cấu trúc môn học- Chủ thể QHQT - Chính sách đối ngoại- Quyền lực vào QHQT - Kinch tế-chính trị quốc tế- Hệ thống nước ngoài - Tổ chức quốc tế- Công thay trong QHQT - Luật pháp thế giới và- Xung bỗng cùng cuộc chiến tranh chuẩn chỉnh mực QHQT- Hợp tác cùng hội nhập - Các vụ việc thế giới 16 2. Đối tượng với phương phápĐỘNG CƠ Lợi ích của Chủ thể Động cơ là Quyền lực thay đổi vì HTQT 17 2. Đối tượng và pmùi hương phápHÀNH VI Chủ thể tuyển lựa và tiến hành Thực hiện tại bằng Công thay Chịu đựng ảnh hưởng tác động của HTQT Biểu hiện Xung đột/Hợp tác 18 2. Đối tượng với phương pháp KẾT QUẢ Lợi ích của Chủ thể Quyền lực của Chủ thểPhản ứng của Chủ thể khác Phản ứng của HTQT 19 2. Đối tượng với phương thơm pháp2.2. Phương pháp phân tích QHQT Một số phương pháp Cấp độ so sánh 20